Aktualijos

Kaip taip įmanoma: Rusija žudo Ukrainos žmones, o rinkimus Kaune laimėjo V. Putino ordos šėrikas?

Gėda, gėda ir dar kartą gėda! Juk turime Lietuvoje tokį iki beprotystės patriotišką Lietuvos elitą, kuris nepavargsta viešai demonstruoti savo meilės Lietuvai ir paramos Ukrainai, tačiau ką tik vykusiuose savivaldos ir merų rinkimuose daugybėje miestų jau pirmajame ture triuškinančiai laimėjo Rusijos draugai, o visas patriotinis šviesusis mūsų elitas – politikai, startuoliai, socialinių tinklų žvaigždutės – apsimetė, kad jie čia niekuo dėti. Nors dar ir kaip dėti, nes tuo metu, kai viena dalis Lietuvos elito kolaboravo ir padėjo Visvaldui Matijošaičiui laimėti, kita dalis kovą su Rusijos ordą remiančiu oligarchu ir jo naudai veikiančiomis galiomis tik imitavo.

Žinoma, galite sakyti, kad aš klystu, gal net esu šlykštus melagis, nes tūkstančiai, tarp jų – ir Jūs, kovėsi kaip liūtai tiek su Vladimiru Putinu, tiek su Visvaldu Matijošaičiu: dalinotės informacija apie kovojančią Ukrainą, smerkėte V. Matijošaitį ir kritikavo tuos, kurie ketina už jį balsuoti, aiškinote Visvaldą remiantiems kauniečiams, kad oligarchas remia Rusiją, yra nedoras, neskaidrus, naikina demokratiją… Žinoma, tai labai žavu, labai miela, bet jei mes kalbame apie realią kovą su V. Matijošaičiu, su įtaka ir įtaigomis, kurios lėmė jo pergalę, tokia kova, kokią stebėjome, geriausiu atveju verta nulio. Tai – ne kova, tai – tik savo pozicijos demonstravimas, neturintis jokios  įtakos balsuojančiųjų už oligarchą skaičiaus mažėjimui, net gali būti, kad atvirkščiai – tik konsolidavo už matijošaičius, pinskuvienes ir malinauskus balsuojantį elektoratą. Kodėl? Dešimtis kartų jau esu viešai aiškinęs, jog galingiausias veiksnys, lemiantis didelės dalies sunkiau gyvenančių Lietuvos žmonių pasirinkimą balsuoti už Rusijai, posovietinei nomenklatūrai ir oligarchijai draugiškesnius politikus, yra nuo Sąjūdžio laikų kontroliuojamos žiniasklaidos dėka sklindančios melagingos ekonominės įtaigos, kurios susieja sunkiau gyvenančių žmonių gerovės viltis su brazauskinio, uspaskichinio, karbauskinio tipo valdžia. Todėl visų pirmą būtina kovoti su šiomis įtaigomis ir jų skleidėjais. Jų melui priešpriešinti realios skandinaviškos gerovės, paremtos skaidria demokratija ir technologine pažanga, viziją. Telkti Lietuvos žmones vienytis ir kartu tokios realios gerovės siekti. Taip veikiant nebereikėtų kritikuoti ir menkinti už Rusijos draugus ar kruvinus oligarchus balsuojančių žmonių, nes dauguma jų niekada už juos nebalsuotų.

Deja, užuot pasipriešinęs melagingoms įtaigoms ir jų skleidėjams, mūsų „šviesusis“ ir „pažangusis“ verslo, politikos ir informacinės erdvės elitas artėjant rinkimams veikė iš savo teisingumo, patriotiškumo, Ukrainos rėmėjų ir gėrio bokštų aukštumų: smerkė, kaltino ir žemino melagingose ekonominėse įtaigose skęstančius Lietuvos žmones. Užuot vienijęsi ir kartu su mumis padėję sunkiai gyvenančius Lietuvos žmones iš šių melagingų įtaigų išvaduoti, juos smerkė. Tad ar turime stebėtis, kad ne tik Visvaldas Matijošaitis, bet ir Živilė Pinskuvienė, Ričardas Mainauskas bei daug kitų veikėjų, kurie, manau, artimesni V. Putino, sovietinės nomenklatūros ir autokratinės oligarchijos pasauliui, triuškinančiai laimėjo rinkimus? Žinoma, kad ne. Kai tokia „šviesiosios“ visuomenės dalies kova su oligarchija ir Kremliumi, neturėtume stebėtis nei šių rinkimų rezultatais, nei tuo, kad po Seimo rinkimų, jei dominuojančios nomenklatūrinės struktūros ir kapitalo grupės taip sutars, V. Matijošaitis dar taps ir Lietuvos Premjeru. Tai tikrai nebūtų gerai, nes mums reikia labai skaidrios ir pažangios, o ne labai gerai kontroliuojamos ir oligarchų valdomos valstybės. Todėl būtų gerai, kad po šių rinkimų save patriotais, Lietuvą ir Ukrainą mylinčiais žmonėmis vadinantys piliečiai, ypač elitas, pagaliau nustotų imituoti kovą su Rusijai bei oligarchijai naudinga įtaka ir vienytųsi su mumis.

Nevarginsiu Jūsų įžvalgomis apie tai, kodėl demokratinis politikos, verslo ar socialinių tinklų elitas renkasi iš mūšio lauko dezertyruoti, demonstruodami patriotizmą ir tuo pat metu nesipriešindami Maskvai ir matijošaičiams naudingai įtakai bei įtaigoms. Apie tai galėsime pakalbėti ateityje: palyginti Lietuvą su pažangiomis ir skaidriomis demokratijomis, kur toks žmonių smegenų tratinimas, pasitelkiant melagingas ekonomines ir kitokias įtaigas, sulaukia galingo demokratinių jėgų pasipriešinimo. Tiesiog priminsiu, kad ši kova už Lietuvos žmonių gerovę ir stiprią valstybę, kaip ir pergalė, prasideda nuo asmeninio apsisprendimo, ar imituoti, kad kovoji, ar ryžtiesi realiai kovoti ir remti tuos, kurie kovoja.

Mes kovosime. Darysime viską, kad pavyktų išvaduoti Lietuvos žmones iš melagingų įtaigų gniaužtų ir suvienyti juos bei Lietuvos lyderius kurti stiprią, demokratinę skandinaviškos gerovės valstybę. To sieksime kovo 23 dieną vyksiančiame „Lietuvos Davoso“ forume. Telksime Lietuvos verslo ir politikos lyderius, pažangių startuolių ir mokslo atstovus tartis dėl mūsų šalies ekonomikos ateities. Sutarti dėl sprendimų, kurie didintų Lietuvos ekonomikos ir verslo, taip pat Lietuvos žmonių gerovės potencialą. Po forumo tikslingai sieksime, kad šie sprendimai būtų realizuoti, šviesime ir telksime visuomenę siekti demokratinės, ekonominės bei technologinės pažangos, kuria paremta skandinaviška gerovė. Ją sukurti Lietuvoje – visiškai realus tikslas, jei tik pavyks suvienyti bent kiek didesnę dalį Lietuvos demokratinio, verslo ir politikos elito siekti šių tikslų, priešintis V. Putinui ir jo oligarchiniams sąjungininkams naudingoms įtaigoms bei įtakai. Nes jei Lietuva ir toliau vis giliau skęs matijošaičių, malinauskų ir pinskuvienių galią stiprinančioje informacinėje bei vertybinėje pelkėje, bet kokia demokratinė pažanga ir tuo labiau skandinaviška gerovė tokioje aplinkoje bus pasmerkta mirti.

Štai kodėl „Lietuvos Davose“ ne tik kalbėsime apie būtinybę stiprinti Lietuvos ekonomiką, didinti verslo potencialą ir visuomenės gerovę, bet ir stengsimės suvienyti Lietuvos visuomenės lyderius kartu su mumis atvirai kalbėti apie mūsų demokratiją ir elitą kamuojančias sistemines bei vertybines problemas, dėl kurių Rusijai žudant Ukrainos žmones V. Putino režimą finansuojančio verslo atstovas triuškinančiai laimi rinkimus. Privalome atvirai apie tai kalbėti ir tokiai realybei priešintis. To siekdamas artimiausiu metu kreipsiuosi į LRT tarybą, vadovybę ir žurnalistus, raginsiu nacionalinį transliuotoją nustoti pataikauti Lietuvos visuomenės ekonominiam trolinimui ir juodinimui, kaip ir verslo bei politikos elito vertybiniam tvirkinimui. Vienytis su mumis ir atlikti savo misiją – principingai ir nuosekliai šviesti Lietuvos visuomenę, kad vis didesnė Lietuvos žmonių dalis labai aiškiai suvoktų, kuo skiriasi reali daniška ir švediška demokratinė ekonominė gerovė nuo putiniškos, karbauskinės ir matijošaitinės, oligarchinės ir autokratinės gerovės.

Negana to, balandžio mėnesį inicijuosime demokratinės, vertybinės informacinės erdvės stiprinimo kampaniją, ja stengsimės paskatinti demokratines jėgas politikoje atsakingai įvertinti Lietuvos informacinės erdvės atsparumą oligarchinei ir Kremliaus struktūrų įtakai, užkertant kelius kapitalo grupių, ypač susijusių su Rusija, įtakai informacinei erdvei ir Lietuvos demokratijai. Tuo pat metu telksime Lietuvos visuomenę, pažangius verslus ir sėkmingus startuolius, ypač vienaragius, tikslingai remti demokratines jėgas žiniasklaidoje, kad stiprėdamos jos kartu su LRT (jei ši ryšis) galėtų dekonstruoti Rusijos ir oligarchijos puoselėjamą melagingų ekonominių įtaigų sistemą. Esu įsitikinęs, kad pažangus verslas ir vienaragiai tiesiog privalėtų tai daryti, nes didžiausia jų iškilimo Lietuvoje nauda gali atsiskleisti tik tuo metu, jei jie taps tvirta ekonomine atrama demokratinėms jėgoms, ypač informacinėje erdvėje, todėl jos stiprės ir taps įgalios išvaduoti Lietuvą iš oligarchiniam kapitalui ir Rusijai naudingos įtakos.

Be jokios abejonės, siekiant suformuoti tvirtą ekonominį pagrindą demokratinių vertybių stiprėjimui ir skandinaviškos gerovės įtvirtinimui, būtų labai naudinga pažadinti ir švedų bankus bei telekomunikacijos bendroves, mat susidaro įspūdis, kad daugelis jų vertybiškai numirė oligarchijos glėbyje. Bandysime paraginti juos, jei jau nesugeba remti demokratinių jėgų, kovojančių su Rusija informacinėje erdvėje, bent jau nustoti finansuoti žiniasklaidą ir verslo forumus, kurie trolina Lietuvos visuomenę, vertybiškai tvirkina Lietuvos verslo ir politikos elitą, net skaldo valstybę.

Kodėl tai darysime, nepaisydami to, kad dažnai susidaro įspūdis, jog lengviau kalnui pasakyti persikelti ir jis persikels, nei verslo ar politikos elito atstovus paskatinti ginti Lietuvos žmones ir valstybę nuo Rusijai naudingų įtaigų ir įtakos? Nes esu įsitikinęs, kad jei Lietuva ir vėl bus okupuota, jei kitas karas – ir gana greitai, artimiausią dešimtmetį, – su Rusija vyks Lietuvoje, tai bus būtent tokio elito su tokiomis vertybėmis ir tokiais veikimo būdais, kokį šiandien matome Lietuvoje, dominavimo rezultatas. Todėl net jei atrodo, kad pažadinti bent kiek didesnę dalį Lietuvos verslo, politikos ir informacinės erdvės elito iš jiems patogios vertybinės komos bei paskatinti jį rūpintis Lietuvos žmonėmis ir ginti savo Tėvynę yra tiesiog neįmanoma, bandyti vis tiek būtina.

Bandykime kartu!

 

Eduardas Eigirdas

Žurnalo „Valstybė“ įkūrėjas ir vyr. redaktorius

Demokratijos plėtros fondo, leidžiančio žurnalą „Valstybė“, ir organizuojančio „Lietuvos Davoso“ forumą, įkūrėjas ir vadovas

 

Panašūs straipsniai: