Ekonomika

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pradeda naują iniciatyvą. Ar verslas išnaudos galimybes?

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pristato Lietuvoje dar nematytą iniciatyvą – „Lygių galimybių  standartas“. Visa tai tam, kad įmonės galėtų būti įvertintos už laimėjimus lygių galimybių srityje, ir kad tai padėtų atsakyti į klausimą, ar organizacija atitinka geriausius lygių galimybių integravimo kriterijus bei praktikas. Apie tai, ko siekiama šia iniciatyva ir kokią naudą ji gali atnešti, kalbamės su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Komunikacijos skyriaus vedėja Mintaute Jurkute.

Kodėl kilo tokios iniciatyvos poreikis? Ko siekiate šia iniciatyva?

2017 m. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, pradėjo galioti ir reikalavimas užtikrinti lygių galimybių politiką įmonėms, turinčioms daugiau nei 50 darbuotojų. Tuo metu įmonės pradėjo skambinti ir klausti, ką daryti, kaip įsidiegti lygių galimybių politiką. Supratome, kad dažnu atveju jos net neturėjo supratimo, kas yra lygios galimybės. Taip pradėjome kaupti patirtį: ką įmonės daro, kaip organizuoja lygių galimybių užtikrinimo politiką savo viduje ir pan.

Paties reitingavimo idėja nėra nauja, nes daugybė šalių, įskaitant ir Lietuvą, reitingus taiko įvairiais klausimais. Pavyzdžiui, įmonės matuojasi, kokios jos ekologiškos arba kiek stipriai, palyginti su kitomis įmonėmis, yra socialiai atsakingos. Pamanėme, jog būtų naudinga turėti patvirtinimą, kad galime pasirūpinti ir lygiomis galimybėmis. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra nusistačiusi, kokius kriterijus turi atitikti įmonės, norinčios užimti aukščiausias šio reitingo pozicijas.

Pagal ką bus vertinamos įmonės? Kokios įmonės gali prisijungti prie šios iniciatyvos?

Prisijungti prie šios iniciatyvos gali visos – tiek privačiojo, tiek viešojo sektoriaus – įmonės ir organizacijos. Tam tereikia atitikti nuo 4 iki 12 kriterijų, matuojančių įmonės įsipareigojimą laikytis lygių galimybių principų.

Jungiantis prie standarto, už įgyvendintus kriterijus renkami taškai ir įgyjami Lygių galimybių sparnai. Kuo daugiau lygias galimybes užtikrinančių priemonių organizacijoje turite, tuo daugiau sparnų galite surinkti. Pavyzdžiui, vieni sparnai suteikiami įgyvendinus pamatinius lygių galimybių reikalavimus, tokius kaip nešališka darbuotojų skundų nagrinėjimo procedūra ir pan. Dveji sparnai suteikiami, kai įmonė yra integravusi lygias galimybes įvairiose savo veiklos srityse. Treji sparnai – kai įmonė aktyviai ir savanoriškai įgyvendina lygias galimybes skatinančias iniciatyvas ir yra sukūrusi lygioms galimybėms palankią organizacijos kultūrą. Tarkim, organizacija turi skaidrią darbo užmokesčio sistemą ir atlieka ar yra atlikusi darbo užmokesčio peržiūrą arba auditą, kad nustatytų ir panaikintų objektyviai nepagrįstus darbo užmokesčio skirtumus.

Daugiau informacijos apie vertinimo kriterijus galite rasti interneto svetainėje http://www.lygybesplanai.lt

Kur galima rasti įmonių, prisijungusių prie šios iniciatyvos, sąrašą?

Prisijungusių įmonių, įstaigų ir organizacijų sąrašas bus skelbiamas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje www.lygybesplanai.lt. Visos šios įmonės taip pat galės atsisiųsti „Lygių galimybių lyderio“ pažymėjimą, patvirtinantį, kad organizacija atitinka šį standartą. Jos taip pat bus pristatomos kaip gerosios praktikos pavyzdžiai, todėl tai galimybė formuoti savo, kaip patrauklaus darbdavio, įvaizdį. Be to, įmonės bus įvertintos ir pagerbtos įvairiuose apdovanojimuose. 

Ar dažnai Lietuvos įmonės siekia užtikrinti lygias galimybes savo darbuotojams? Ar skiria tam pakankamai dėmesio?

Pavienės įmonės imasi įvairių iniciatyvų, tačiau suprantame, kad lygių galimybių tema Lietuvoje yra gana nauja. Ilgalaikėje perspektyvoje siekiame, kad lygių galimybių įgyvendinimas įmonėse būtų rutininis, įprastas klausimas.

Iš tikrųjų tai labai plati sąvoka, į ją įeina ir lyčių lygybė, (ne)diskriminacija dėl seksualinės orientacijos, tautybės ar rasės ir t. t. Naujasis reitingas yra tarsi signalas kitoms įmonėms ir patiems darbuotojams, kad bendrovei rūpi lygios galimybės ir jų užtikrinimas. 

Ką rekomenduotumėte įmonėms, kurios nori pagerinti lygių galimybių politikos praktinį įgyvendinimą savo viduje?

Nors iniciatyvą „Lygių galimybių standartas“ aktyviai pradėti planuojame tik rudenį, siekiant įsivertinti organizacijos padėtį lyčių lygybės srityje, jau šiandien siūlome mokymus darbdaviams ir darbuotojams. Besikreipiančioms įmonėms visada teikiame konsultacijas. Bendrovės turi galimybę naudotis Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos parengta „Lyčių lygybės liniuote“, padedančia identifikuoti esamas problemas.

Visos įmonės skirtingos, todėl iš pradžių reikėtų atlikti poreikių analizę. Pavyzdžiui, galbūt tarpines vadovavimo pozicijas didelėje bendrovėje užima tik vyrai. Kartais įmonėje būna prasta darbo kultūra, didelė darbuotojų kaita, gali pasitaikyti seksualinio priekabiavimo atvejų ar patyčių. Kita nereta problema – motinystės atostogų išėjusios darbuotojos nebegrįžta, todėl įmonė turėtų išsiaiškinti, kokios priežastys tai lemia.

Mūsų Tarnyba rekomenduoja kompleksinius sprendimus individualioms problemoms spręsti. Pavyzdžiui, paskirti darbuotoją, kuris galėtų tokius atvejus nagrinėti, stebėti, taip pat inicijuoti komunikacijos kampanijas, kaip atpažinti, pavyzdžiui, seksualinį priekabiavimą, apsirašyti lygių galimybių politiką ir kriterijus, kuriais vadovaujasi atrinkdami darbuotojus, kad būtų eliminuotos visos diskriminavimo galimybės.

Nors iniciatyva visu pajėgumu pradės veikti tik rudenį, gal jau dabar pastebite gerųjų pavyzdžių? Ar tokių yra?

Galime pasidžiaugti, kad gerųjų pavyzdžių šiandien jau yra. Tarkim, prekybos tinklo „Rimi“ akcija #AmžiusNesvarbu, kurios tikslas – pritraukti pagyvenusių žmonių į darbo rinką. Šis pavyzdys demonstruoja aukščiausią standartą, o sėkmės istorija daro įtaką visuomenei.

Šis straipsnis parengtas įgyvendinant projektą „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“ Nr. 07.3.4-ESFA-V-426-01-0001 finansuojamas įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę „Diskriminacijos mažinimas“. Projekto vykdytojas – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, partneriai – nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, Žmogaus teisių stebėjimo institutas.

Panašūs straipsniai: