Šis straipsnis yra skirtas prenumeratoriams.
Esate prenumeratorius? .

Visuomenė

Lietuvos Tigras, už mūsų laisvę atlaikęs viską

BNS / Irmanto Gelūno nuotr.

Laisvės karys, Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordino, Adolfo Ramanausko-Vanago ir Laisvės premijų laureatas. Dzūkas, partizano priesaiką davęs būdamas devyniolikos ir niekada jos nesulaužęs. Tigras, kurio neįveikė net baisiausi kankinimai. Žmogus, kurį visada prisiminsime su didele pagarba.

Juozas Jakavonis gimė 1925-aisiais liepos 10 d. Kasčiūnų kaime, Merkinės valsčiuje. Subrendęs iš arti regėjo Antrojo pasaulinio karo siaubą, neaplenkusį ir jo šeimos. Devyniolikos prisiekė būti partizanu, kai besibaigiant vokiečių okupacijai Dzūkijoje pradėjo kurtis pogrindinės tautinio atgimimo organizacijos. Tigrą priesaikai įkvėpė Merkinėje mokytojavusio buvusio nepriklausomos Lietuvos karininko generolo Daukanto pavyzdys.

Neilgai trukus Tigras susipažino su nepriklausomos Lietuvos kariuomenės pulkininku leitenantu Juozu Vitkumi – vienu pagrindinių partizanų vadų regione. Kazimieraičiu pramintas J. Vitkus buvo įkūręs Merkio rinktinę. Drauge su Tigru jo tėvų sodyboje Kasčiūnuose išsikasė bunkerį ir įrengė vadavietę.

Kazimieraitis ir Tigras ėmėsi pogrindinės spaudos – pradėjo leisti laikraštį „Laisvės varpas“. Jį patys spausdino rašomosiomis mašinėlėmis, daugino rotatoriumi ir, žinoma, platino.

Platindamas pogrindinę spaudą, 1946-ųjų žiemą Tigras ir įkliuvo okupantams – jis buvo sulaikytas vienoje sodyboje. „Bažnyčioje, klausiau, skamba varpas. Pirmos mišios, o aš ten kaip pagautas paukštelis blaškiausi visą naktį“, – apie pirmąją naktį surakintomis rankomis kartą pasakojo J. Jakavonis.

Panašūs straipsniai: