Visuomenė

Kaip mažinti diskriminaciją darbe: 100 žmonių komanda sukūrė nemokamą mokymų programą

Diskriminacija darbe Lietuvoje, deja, vis dar yra visuotinai paplitęs reiškinys. Teisinis neišprusimas, vyraujantys stereotipai ir auklėjimo spragos tik didina šias problemas. Darbdavių švietimas – kertinė sąlyga, galinti sumažinti diskriminacijos darbe apraiškas.

2018 m. visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ atliko apklausą „Diskriminacijos Lietuvos darbo rinkoje barometras“. Beveik pusė (41 proc.) tyrime dalyvavusių žmonių teigė asmeniškai pažįstantys bent vieną žmogų, patyrusį diskriminaciją dėl amžiaus, beveik 14 proc. – diskriminaciją dėl lyties.

Daugumos respondentų nuomone, amžius ir negalia yra dažniausiai pasitaikančios priežastys, dėl kurių diskriminuojama tiek siekiant įsidarbinti, tiek gavus darbą. Lietuvos gyventojai, atrodo, nesunkiai atpažįsta diskriminaciją dėl lyties, negalios ir amžiaus, o seksualinė orientacija ir tapatybė – menkiau visuomenės atpažįstami diskriminacijos pagrindai. Daugiau kaip 40 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų nežinojo, ar diskriminacija dėl lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos darbinantis yra paplitusi.

Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba sukūrė nuotolinių mokymų programą, kuri supažindina su diskriminacijos apraiškomis darbe. Kursas, skirtas darbdaviams, vadinasi „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams“. Jį galima rasti el. mokymų platformoje www.be-ribu.lt. Išklausę mokymų medžiagą, darbdaviai įgis žinių apie tai, kokias prievoles jiems numato šalyje veikiantys nediskriminavimo įstatymai, kaip atpažinti diskriminaciją darbo santykiuose ir kaip jos išvengti. Daugiau apie šį nemokamą įrankį kalbamės su Žmogaus teisių stebėjimo instituto advokacijos vadove Mėta Adutavičiūte.

Kaip manote, kokia yra įvairovės nauda darbo vietoje? Kodėl svarbu apie tai kalbėti?

Turbūt pagrindinė įvairovės nauda organizacijoje yra gebėjimas geriau patenkinti demografiškai įvairių klientų poreikius. Be to, demografinė įvairovė organizacijoje – tai ir pažintinė įvairovė, tai yra, kai darbuotojai atsineša savo unikalią perspektyvą, įgūdžius ir patirtis, kurios padeda geriau pasižiūrėti į įvairias situacijas ir problemų sprendimą.

Žinoma, įvairovė gali kelti ir iššūkių organizacijos vadybai, pavyzdžiui, įvairių demografinių charakteristikų žmonės gali burtis į grupeles, nes tai yra natūralus žmonių polinkis. Suvienyti įvairią komandą labiausiai padeda darbas siekiant bendrų organizacijos tikslų.

Trumpai apibūdinkite situaciją Lietuvoje – kokie didžiausi iššūkiai kyla siekiant mažinti diskriminaciją?

Lietuvos gyventojų nuomone, labiausiai Lietuvoje darbo santykiuose diskriminuojama dėl amžiaus. Daugiau nei 40 proc. apklaustųjų teigia pažįstantys žmogų, kuris įsidarbindamas patyrė diskriminaciją dėl savo amžiaus. Lygių galimybių kontrolierės tarnyba daug skundų gauna ir dėl diskriminacijos lyties bei negalios pagrindais.

Pavyzdžiui, Eurobarometro 2015 m. atliktas tyrimas atskleidė, kad didelė dalis lietuvių nenorėtų dirbti kartu su LGBT (lesbietėmis, gėjais, biseksualiais, translyčiais) benduomenės asmenimis. Tad turbūt didžiausi iššūkiai Lietuvoje siekiant skatinti įvairovę yra uždarumo nuostatų keitimas, kuriant ir puoselėjant įtraukią bei atvirą organizacijų ir visuomenės kultūrą.

Kokie kurso „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams“ pranašumai?

Nuotolinio mokymosi kurso „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams“ pagrindinis pranašumas yra tas, kad prie šio kurso kūrimo dirbo bene 100 žmonių komanda – įvairių sričių ekspertų, scenarijų autorių, aktorių ir kitų specialistų. Tai leido sukurti itin turtingą kurso turinį, su įvairiomis praktinėmis situacijomis ir interaktyviais pratimais, padedančiais veiksmingiau įsitraukti į mokymosi procesą.

Baigęs šį kursą, darbdavys ar jo atstovas turėtų įgyti tikrai geras bazines žinias apie tai, kaip atpažinti diskriminaciją darbo santykiuose ir kaip jos išvengti. Kursas yra nemokamas, prie jo galima prisijungti nuotolinio mokymosi platformoje www.be-ribu.lt.

Kodėl darbdaviams turėtų būti svarbu išklausyti šį kursą? Kokias prievoles dėl lygybės darbdaviams numato Lietuvos įstatymai?

Visi Lietuvos darbdaviai privalo užtikrinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą esant bet kokiems darbo santykiams su darbuotoju. Vadinasi, darbdavys turi nediskriminuoti priimdamas į darbą, vertindamas darbą, mokėdamas atlyginimą, skirdamas aukštesnes pareigas, sudarydamas darbo sąlygas ir kitose darbo santykių srityse.

Šis nuotolinio mokymosi kursas padeda darbdaviams ir jų atstovams išsamiau susipažinti su tuo, kaip diskriminacija gali pasireikšti įvairiose darbo santykių srityse, taip pat sužinoti, kaip sumažinti diskriminacijos tikimybę.

Interviu parengtas įgyvendinant projektą „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“ Nr. 07.3.4-ESFA-V-426-01-0001 finansuojamas įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę „Diskriminacijos mažinimas“. Projekto vykdytojas – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, partneriai – nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, Žmogaus teisių stebėjimo institutas.

Panašūs straipsniai: