Laisvai prieinami straipsniai

Įvairių darbuotojų turinčios įmonės įgyja konkurencinį pranašumą

Šiandien jau retai kas prieštaraus teiginiui, kad kiekvienam žmogui turi būti sudaromos vienodos galimybės įsidarbinti, uždirbti ir siekti karjeros, nepriklausomai nuo asmens tapatybės bruožų, tokių kaip lytis, amžius, tautybė ar etninė priklausomybė. Tačiau kaip darbdaviui valdyti darbuotojų įvairovę? Galop, kokia iš to nauda organizacijoms ir bendrovėms? Apie tai ir kalbamės su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Lygių galimybių integravimo skyriaus vedėju Tomu Vytautu Raskevičiumi.

Ar galėtumėte įvertinti, kaip darbdaviams Lietuvoje sekasi didinti darbuotojų įvairovę? Su kokiais iššūkiais susiduria darbdaviai?

Lietuvoje darbdaviai dar nėra atradę ir suvokę darbuotojų įvairovės teikiamos naudos. Kuo darbuotojai įvairesni, kuo skirtingesnes patirtis turi, tuo kūrybiškesnes ir įdomesnes idėjas jie generuoja. Be to, dažnai įmonės dirba su labai skirtingais klientais, tad kuo įvairesni darbuotojai – tuo geriau jiems sekasi aptarnauti ir savo klientus. Visa tai leidžia įmonei pasiekti geresnių rezultatų. Taigi, darbuotojų įvairovės nauda darbdaviams yra ir finansinė.

Lietuvoje yra keletas įmonių, kurios efektyviai taiko įvairovės valdymą – tai dažniausiai startuoliai arba užsienio kapitalo įmonės, tarp kurių paminėčiau tokias kaip „Swedbank“ ar „Telia“. Vis dėlto iki didžiųjų lietuviško kapitalo įmonių ši tendencija kol kas dar nėra atėjusi, bet, manau, tai – tik laiko klausimas, nes pokyčiai, nors ir pamažu, bet vyksta. Juos, matyt, dar labiau skatins ir tai, kad darbo rinka Lietuvoje sensta. Toms įmonėms, kurios domisi įvairovės valdymu, jau dabar teikiame konsultacijas, kaip pritraukti įvairioms grupėms priklausančių darbuotojų bei kaip išlaikyti jau esamus. Pokytį tikrai matome, puikus to pavyzdys – „Įvairovės chartijos“ iniciatyva. Pasirašydami šią chartiją, darbdaviai moraliai įsipareigoja skatinti įvairovę.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos iniciatyva sukurta interneto svetainė lygybesplanai.lt, ji padeda įvesti naują – įvairovės – standartą darbovietėje. Kokius rezultatus pastebite?

Interneto svetainės lygybesplanai.lt tikslas – sukurti platformą, kurioje darbdaviai lengvai rastų pirminę informaciją ir suprastų, kodėl įvairovė  yra naudinga, taip pat kaip laikytis Lietuvoje galiojančių teisės normų nediskriminavimo srityje. Interneto svetainėje gausu praktinių patarimų, pavyzdžiui, kaip objektyviai, atsisakant išankstinių nuostatų, vykdyti kandidatų paiešką, darbuotojų atranką ar įvertinti darbuotojų atliekamą darbą. Susipažinus su pirmine informacija, galima judėti toliau – siūlome įrankius, kuriais darbdaviai gali naudotis nemokamai, pavyzdžiui, integruotus mokymų modelius, pritaikytus pagal tam tikrus darbdavio poreikius.  

Kokias konsultacijas ir mokymus teikiate darbdaviams?  Ar galėtumėte įvertinti, kaip greitai vyksta progresas šioje srityje?

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba turi Integravimo skyrių. Darbdavių ir darbuotojų švietimas bei ugdymas yra vienas mūsų veiklos prioritetų. Svarbu atminti, kad darbdaviai gali kreiptis į mūsų tarnybą su prašymu surengti mokymus ir teikti konsultacijas. Jų metu stengiamės keisti įmonėje vyraujančias nuostatas. Kita vertus, bendradarbiaudami su įvairiais subjektais, aiškiai komunikuojame, kad poreikis keistis turi kilti organizacijos viduje. Po mokymų ar konsultacijų įmonės įsipareigoja priimti vidinius lygių galimybių dokumentus ar taikyti konkrečias poveikio priemones, kurios reikšmingai prisideda prie įvairovės valdymo. Mokymų ir konsultacijų naudą tikrai matome. Džiugina ir tai, kad didėja darbdavių, kurie kreipiasi į mus, skaičius.

Gal galite įvardyti ir kitus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos sukurtus įrankius, padedančius užtikrinti lygybę darbo vietoje?

Vienas svarbių minėtinų įrankių – „Lyčių lygybės liniuotė“. Naudodamos šį įrankį viešojo ir privačiojo sektoriaus organizacijos gali įvertinti lyčių lygybę savo darbovietėje. Šis įrankis taip pat suteikia galimybę palyginti lyčių lygybės situaciją skirtingose įstaigose. Jo pranašumas tas, kad lyginami ne tik objektyvūs kriterijai, tokie kaip vyrų ir moterų skaičius ar atlyginimų atotrūkis, bet ir tai, kaip jaučiasi skirtingų lyčių darbuotojai, taigi, tai leidžia pamatuoti realią situaciją.

„Lyčių lygybės liniuotę“ galima naudoti ir kaip periodiškai taikomą pokyčių stebėjimo įrankį. Ją rekomenduojama naudoti įstaigose, kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojų. Išreiškus pageidavimą, rezultatų galima ir neviešinti. Bet kuriuo atveju pateikiame tikslias rekomendacijas, ką reikia daryti konkrečiai įmonei ar organizacijai.

Artimiausiu metu ketiname pasiūlyti modifikuotą „Lygių galimybių liniuotę“, ji organizacijas nagrinės dar įvairesniais pjūviais, pavyzdžiui, negalios, seksualinės orientacijos, etninės ar religinės priklausomybės.

Žinoma, esame sukūrę ir daugiau įrankių darbdaviams, darbuotojams, švietimo įstaigoms, savivaldybėms, paslaugų teikėjams ar žurnalistams. Pavyzdžiui: atmintinę darbdaviams apie darbo skelbimų rengimą, nemokamus el. kursus darbdaviams ir darbuotojams, prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadovą „Internetas visiems“, atmintinę „Kaina neturi lyties“ apie nediskriminuojančią grožio paslaugų kainodarą. Su visais sukurtais įrankiais galite susipažinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje www.lygybe.lt.

Šis straipsnis parengtas įgyvendinant projektą „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“ Nr. 07.3.4-ESFA-V-426-01-0001 finansuojamas įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę „Diskriminacijos mažinimas“. Projekto vykdytojas – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, partneriai – nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, Žmogaus teisių stebėjimo institutas.

Panašūs straipsniai: