Šis straipsnis yra skirtas prenumeratoriams.
Esate prenumeratorius? .

Investicijos

Finansinių paslaugų rinka: nauji dalyviai, modeliai, galimybės

IMAGESTATE NUOTR.

Vilius Bernatonis

Būtina suvokti, kad JAV sėkmė paremta ne tik technologine pažanga, bet ir finansų architektūra, didinančia kapitalo prieinamumą verslui ir valstybei įvairiose gana skirtingose situacijose. Todėl be kokybiškai veikiančios finansinių paslaugų rinkos gali strigti tiek visos Lietuvos ekonominė pažanga, tiek verslo plėtros galimybės. O skaidriai ir efektyviai veikianti finansų rinka gali padėti pritraukti į Lietuvą papildomų investicijų. Tai leidžia teigti, kad šiuo metu vykstantys procesai privalo būti atsakingai savo veiklą planuojančio verslo akiratyje.
Visų pirma būtina atkreipti dėmesį į pokyčius, kurie vyksta įgyvendinant naujausias Europos Sąjungos teisėkūros iniciatyvas. Beje, jos skatina rinkoje formuotis erdvei kurtis naujiems su finansais susijusiems verslams. Pavyzdžiui, Lietuva šiuo metu įgyvendina 2017 m. Europos Komisijos paskelbtą veiksmų planą dėl bendros finansinių paslaugų rinkos kūrimo. Kertiniai šio veiksmų plano tikslai – suteikti Europos vartotojams didesnį finansinių paslaugų pasirinkimą ir skatinti naujų inovatyvių finansinių paslaugų kūrimą. Tad viena po kitos steigiamos finansų įstaigos, dalis jų veiks kaip finansinių paslaugų teikimo Europos rinkai centrai. Nuo 2017 m. pradžios Lietuvoje jau išduotos 35 mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų licencijos, eilėje laukia bent keletas paraiškų steigti specializuotus bankus.

Panašūs straipsniai: